Audio Kropík

Audio Kropík

Největší prodejce AV techniky v Jižních Čechách.
Aktualita

3 víkendy před

Audio Kropík

Vážení zákazníci a hudební přátelé, kdo navštívil naši prodejnu v posledních pár dnech, mohl zjistit, že v pracovní době (!!!drzost!!!) nebyl nikdo přítomen... Bohužel se vinou probíhajících instalací a v neposlední řadě i zdravotních obtíží našeho malého sboru dobrovolníků občas stane, že nám prostě a jednoduše dojdou lidské zdroje a vzhledem k podepsaným smlouvám s investory audio realizací a nekonečnému honu za termíny jsme nuceni na chvilku zhasnout a zamknout...
Věřím, že na nás ani po těchto patáliích nezanevřete a vrátíte se v jinou dobu ( ten kabel přece opravdu potřebujete, jinak Vám to totiž nebude hrát :-). A pokud se připomenete, že jste v určitou pracovní dobu něco potřebovali a my tam nebyli ( a my vám uvěříme :-) ), tak vám všem uvaříme dobré kafe a řekneme vtip.
Děkuji za pochopení a trpělivost!!!
... VicíMéně

Zobrazit na Facebooku